top of page
IMG_0026.jpg

Stef van Akkeren heeft zijn opleiding gevolgd aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam.

Voordat hij in 1990 zijn eigen bureau startte was hij 10 jaar werkzaam bij gerenommeerde bureaus als projectleider/ ontwerper/ architect en heeft in die periode meegewerkt aan de totstandkoming van een veelheid en diversiteit van projecten over heel Nederland.

 

Uit onvrede met de sociale en architectonische kwaliteit van de stadsvernieuwing nam Adri Duivestein, wethouder ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, eind jaren 80 het initiatief voor de campagne "Stadsvernieuwing als kulturele activiteit", waarmee hij zowel een architectonische als sociale vernieuwing van de stadsvernieuwingswijken wilde bereiken. Met deze actie nam Duivestein afstand van het "productiedenken" dat de stadsvernieuwing in Nederland was gaan beheersen.

 

In het kader van die campagne was het gebied Kraijenhoffstraat - Jan Blankenstraat in de Stationsbuurt aangewezen als locatie waar een 7-tal jonge startende architectenbureaus hun kunne mochten tonen.

Het betrof hier een meervoudige opdracht voor 200 woningen met gemengde voorzieningen en een gebouwde parkeergelegenheid, waar wij als een van de 7 bureaus voor waren uitgenodigd.

 

 

Het plan heeft Stef van Akkeren in samenwerking met Feite Broersma ontwikkeld. Door een jury werd het plan van bureau Arne van Herk uit Amsterdam uitverkoren. De openbare presentatie vond plaats onder leiding van Carel Weeber in de voormalige raadszaal aan de Groenmarkt.

De campagne gaf de aanzet tot nieuwe creatieve oplossingen op het gebied van de Stadsvernieuwing met name door jonge bureaus geïnstigeerd en gerealiseerd.

 

In zijn eigen praktijk heeft Stef van Akkeren als correspondent-architect samengewerkt met het bureau Charles Vandenhove uit Luik in de realisatie van een gemengd parkeer-, woning- en winkelproject verspreid over 5 locaties in de Stationsbuurt in Den Haag.

Hij heeft grote waardering voor de architectuur, vakmanschap, werkwijze en projecten van Charles Vandenhove. 

Met name het stadvernieuwingsproject Hôrs Chateau in Luik getuigt van zijn ambachtelijke vakmanschap. 

Een “vergeten” icoon op stedelijk vernieuwingsgebied.  Een mix van restauratie, renovatie, nieuwbouw, parking, naadloos ingepast en ingebed in de oude binnenstad. Ook het betrekken van kunstenaars in zijn projecten verdient grote waardering.

 

Daarnaast heeft Stef van Akkeren voornamelijk in de Randstad een groot aantal gevarieerde projecten gerealiseerd, als eigen bureau en in samenwerking met anderen. Zijn bureau is gevestigd in de binnenstad van Den Haag. Hij voelt een grote affiniteit met het oplossen van actuele binnen-stedelijke opgaven, zoals versterking woonfunctie, dynamische menging stedelijke functies, transformatie/herbestemming/intensivering en opwaarderen/vernieuwen/verbeteren van projecten in de utilitaire en particuliere sector. 

Maatwerk en korte lijnen naar de gebruiker en zich gesteund voelen door de opdrachtgever zijn de doelen die hij hierbij nastreeft.

Het plan heeft Stef van Akkeren in samen-

werking met Feite Broersma ontwikkeld. Door een jury werd het plan van bureau Arne van Herk uit Amsterdam uitverkoren.

De openbare presentatie vond plaats onder leiding van Carel Weeber in de voormalige raadszaal aan de Groenmarkt.

De campagne gaf de aanzet tot nieuwe creatieve oplossingen op het gebied van de Stadsvernieuwing met name door jonge bureaus geïnstigeerd en gerealiseerd.

 

In zijn eigen praktijk heeft Stef van Akkeren 

als correspondent-architect samengewerkt

met het bureau Charles Vandenhove uit Luik in de realisatie van een gemengd parkeer-, woning- en winkelproject verspreid over 5 locaties in.de Stationsbuurt in Den Haag.

 

Hij heeft grote waardering voor de architectuur, vakmanschap, werkwijze en projecten van Charles Vandenhove. 

Met name het stadvernieuwingsproject Hôrs Chateau in Luik getuigt van zijn ambachtelijke vakmanschap. 

Een “vergeten” icoon op stedelijk vernieuwingsgebied. Een mix van restauratie, renovatie, nieuwbouw, parking, naadloos ingepast en ingebed in de oude binnenstad. Ook het betrekken van kunstenaars in zijn projecten verdient grote waardering.

 

Daarnaast heeft Stef van Akkeren voornamelijk in de Randstad een groot aantal gevarieerde projecten gerealiseerd, als eigen bureau en in samenwerking met anderen. 

Zijn bureau is gevestigd in de binnenstad van Den Haag. 

 

Hij voelt een grote affiniteit met het oplossen van actuele binnen-stedeijke opgaven, zoals versterking woonfunctie, dynamische menging stedelijke functies, transformatie/

herbestemming/intensivering en opwaarderen/vernieuwen/verbeteren van projecten in de utilitaire en particuliere sector. 

Maatwerk en korte lijnen naar de gebruiker en zich gesteund voelen door de opdrachtgever zijn de doelen die hij hierbij nastreeft.

Stef van Akkeren heeft zijn opleiding gevolgd aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam.

Voordat hij in 1990 zijn eigen bureau startte was hij 10 jaar werkzaam bij gerenommeerde bureaus als projectleider/ ontwerper/

architect en heeft in die periode meegewerkt aan de totstandkoming van een veelheid en diversiteit van projecten over heel Nederland.

 

Uit onvrede met de architectonische

en sociale kwaliteit van de stadsvernieuwing nam Adri Duivestein, wethouder ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, eind jaren 80 het initiatief voor de campagne

"Stadsvernieuwing als kulturele activiteit", waarmee hij zowel een architectonische als sociale vernieuwing van de stadsvernieuwingswijken wilde bereiken.

Met deze actie nam Duivestein afstand van

het "productiedenken" dat de stads-

vernieuwing in Nederland was gaan beheersen.

 

In het kader van die campagne was het gebied Kraijenhoffstraat - Jan Blankenstraat in de Stationsbuurt aangewezen als locatie waar een 7-tal jonge startende architectenbureaus hun kunne mochten tonen.

Het betrof hier een meervoudige opdracht

voor 200 woningen met gemengde voorzieningen en een gebouwde parkeergelegenheid, waar wij als een van de 7 bureaus voor waren uitgenodigd.

 

 

bottom of page