top of page

Stef van Akkeren | Architectuur + Advies (sv|AA) is een flexibel en allround architectenbureau. Door strategische samenwerking met andere bureaus en bedrijven heeft sv|AA talrijke kleine, middelgrote en grote projecten uitgevoerd. Ons bureau houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van uiteenlopende projecten. Van renovatie/verbouw tot uitbreiding/nieuwbouw van woning- en utiliteitsbouw. 

Dit doen wij voor een diversiteit aan opdrachtgevers.Binnen de utiliteitsbouw hebben we projecten gerealiseerd in de kantoor-,retail-en welzijnssector. Het voordeel van een relatief klein bureau is dat naast een flexibele werkwijze, snel kan worden ingespeeld op veranderende situaties. Naar gelang de omvang en de complexiteit van de opgaven, kunnen wij een beroep doen op facilitaire bureaus, die borg staan voor een kwalitatieve ondersteuning en uitwerking van onze ontwerpen en plannen. Door deze vaste vormen van samenwerking is de continuïteit van de projecten verzekerd.

We schuwen zeker niet de kleine verbouwingen, ook daar vinden we uitdagingen voor creatieve oplossingen.

Visie
Elk project vertrekt vanuit de opdrachtgever en zijn wensen en verwachtingen. Dit proces is een collectief traject: de opdrachtgever neemt actief deel, wordt uitgenodigd en geprikkeld. Het resultaat moet zich hebben “ingelijfd” in wat de opdrachtgever voor ogen had. 
Creativiteit is een proces, het antwoord op de opgave is vooraf niet bekend. Dit uit zich in maatwerk. We streven ook “door te ontwerpen” tot in de uitvoering intensief met de opdrachtgever om een optimaal resultaat te bereiken. Projecten worden ook in economische context gerealiseerd.

Wij bewaken de relatie tussen verbeelding en werkelijkheid, tussen wat mogelijk is en haalbaar. De uitvoerbaarheid is de belangrijkste draad, die door elk ontwerpproces loopt sv|AA beschikt over de noodzakelijke kernexpertiese. Wij zoeken samenwerking met specialisten om een project naar een hoger plan te tillen. We betrekken daarbij deskundigen uit andere disciplines en smeden daarmee een strategische samenwerking vanuit de overtuiging dat hoe kun je met elkaar het beste resultaat realiseren wat je niet alleen kunt, dat is de opgave.

 

Advies
100% "Architectuur" opdrachten kenmerken zich door de fases: planontwerp, planvoorbereiding, planuitwerking en begeleiding uitvoering. Daarnaast geven we op ad-hoc basis "Advies" waarin ook ondersteuning voor elke individuele fase apart, vaak voor particulieren maar ook voor professionele opdrachtgevers. Met name voor particulieren kunnen we fungeren als klankbord om ideeën helder te krijgen in vorm, gebruik, materiaaltoepassing en detaillering, en heel belangrijk deze te budgetteren. Kortom: samen te brainstormen, te schetsen en naar de kosten kijken waarbij we streven naar het combineren van continuïteit en verandering. Dit alles om een "stevige" onderlegger voor verdere planvorming, materialisatie en procesbegeleiding te creëren. 

 

Tot nu werken wij voornamelijk in de bestaande stad aan herbestemmings-en herstructureringsprojecten, veelal een combinatie van renovatie, restauratie, (ver)nieuwbouw en verduurzaming. Daar trachten wij met onze projecten de stad te vernieuwen door haar te repareren.

In onze projecten zoeken wij naar aansluiting op de omgeving. Geen vernieuwing zonder herinnering, met andere woorden streven naar combineren van continuïteit en verandering. Daarbij ijveren we voor herkenbaarheid, identificatie, affectie en kwalitatieve duurzaamheid. Geen anonimiteit en gelijkvormigheid maar laten zien dat aan  de leef-en werkomgeving zorg is besteed. Ons streven is: "We do more with less."

 

Schetsplan

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij een schetsplan maken. Dit schetsplan is vrijblijvend en zonder nadere verplichtingen. U kunt met dit schetsplan ondervinden of onze ideeën en visie aansluiten bij uw wensen. In dit schetsplan vertalen we een idee, plan of wens in een creatief ontwerp. Het geeft u inzicht in uw mogelijkheden om te bouwen, materiaalkeuze, creatieve oplossingen en de besteding van uw budget. Wij bieden een ontwerp op maat, comfortabel, met aandacht voor details, goed passend maar eveneens verrassend, verfrissend en bijzonder. Het schetsplan maakt beeldend en inzichtelijk wat er binnen de randvoorwaarden mogelijk zou kunnen zijn.

Lees hier meer over de mogelijkheden. 

 

Op onze website treft u een selectie aan van projecten en plannen per categorie. Ook op onze Pinterest en Flickr pagina kunt onze projecten bekijken. sv|AA probeert de site regelmatig te actualiseren met nieuwe projecten.

 

Stef van Akkeren | Architectuur + Advies (sv|AA) is een flexibel en allround architectenbureau. Door strategische samenwerking met andere bureaus en bedrijven heeft sv|AA talrijke kleine, middelgrote en grote projecten uitgevoerd. Ons bureau houdt zich bezig met het ontwerpen en realiseren van uiteenlopende projecten. Van renovatie/verbouw tot uitbreiding/nieuwbouw van woning- en utiliteitsbouw..Dit doen wij voor een 

diversiteit aan opdrachtgevers.

 

Binnen de utiliteitsbouw hebben we projecten gerealiseerd in de kantoor-,retail-en welzijnssector. Het voordeel van een relatief klein bureau is dat naast een flexibele werkwijze, snel kan worden ingespeeld op veranderende situaties. Naar gelang de omvang en de complexiteit van de opgaven, kunnen wij een beroep doen op facilitaire bureaus, die borg staan voor een kwalitatieve ondersteuning en uitwerking van onze ontwerpen en plannen. 

Door deze vaste vormen van samenwerking is de continuïteit van de projecten verzekerd. We schuwen zeker niet de kleine verbouwingen, ook daar vinden we uitdagingen voor creatieve oplossingen.

Visie
Elk project vertrekt vanuit de opdrachtgever en zijn wensen en verwachtingen.

Dit proces is een collectief traject:

de opdrachtgever neemt actief deel, wordt uitgenodigd en geprikkeld.

Het resultaat moet zich hebben “ingelijfd” in wat de opdrachtgever voor ogen had. 

 

Creativiteit is een proces, het antwoord op de opgave is vooraf niet bekend. Dit uit zich in maatwerk. We streven ook “door te ontwerpen” tot in de uitvoering intensief met de opdrachtgever om een optimaal resultaat te bereiken. Projecten worden ook in economische context gerealiseerd.

Wij bewaken de relatie tussen verbeelding en werkelijkheid, tussen wat mogelijk is en haalbaar.

De uitvoerbaarheid is de belangrijkste draad, die door elk ontwerpproces loopt sv|AA beschikt over de noodzakelijke kernexpertiese.

 

Wij zoeken samenwerking met specialisten om een project naar een hoger plan te tillen. 

We betrekken daarbij deskundigen uit andere disciplines en smeden daarmee een strategische samenwerking vanuit de overtuiging dat hoe kun je met elkaar het beste resultaat realiseren wat je niet alleen kunt, dat is de opgave.

 

Advies
100% "Architectuur" opdrachten kenmerken zich door de fases: planontwerp, planvoorbereiding, planuitwerking en begeleiding uitvoering. Daarnaast geven we op ad-hoc basis "Advies" waarin ook ondersteuning voor elke individuele fase apart, vaak voor particulieren maar ook voor professionele opdrachtgevers. Met name voor particulieren kunnen we fungeren als klankbord om ideeën helder te krijgen in vorm, gebruik, materiaaltoepassing en detaillering, en heel belangrijk deze te budgetteren. Kortom: samen te brainstormen, te schetsen en naar de kosten kijken waarbij we streven naar het combineren van continuïteit en verandering. Dit alles om een "stevige" onderlegger voor verdere planvorming, materialisatie en procesbegeleiding te creëren. 

 

Tot nu werken wij voornamelijk in de bestaande stad aan herbestemmings-en herstructureringsprojecten, veelal een combinatie van renovatie, restauratie, (ver)nieuwbouw en verduurzaming.

Daar trachten wij met onze projecten de stad te vernieuwen door haar te repareren.

In onze projecten zoeken wij naar aansluiting op de omgeving.

Geen vernieuwing zonder herinnering, met andere woorden streven naar combineren van continuïteit en verandering.

Daarbij ijveren we voor herkenbaarheid, identificatie, affectie en kwalitatieve duurzaamheid. 

Geen anonimiteit en gelijkvormigheid maar laten zien dat aan  de leef-en werkomgeving zorg is besteed. 

Ons streven is: ''We do more with less.''

 

 

Schetsplan

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij een schetsplan maken. Dit schetsplan is vrijblijvend en zonder nadere verplichtingen. U kunt met dit schetsplan ondervinden of onze ideeën en visie aansluiten bij uw wensen. In dit schetsplan vertalen we een idee, plan of wens in een creatief ontwerp. Het geeft u inzicht in uw mogelijkheden om te bouwen, materiaalkeuze, creatieve oplossingen en de besteding van uw budget. Wij bieden een ontwerp op maat, comfortabel, met aandacht voor details, goed passend maar eveneens verrassend, verfrissend en bijzonder. Het schetsplan maakt beeldend en inzichtelijk wat er binnen de randvoorwaarden mogelijk zou kunnen zijn.

Lees hier meer over de mogelijkheden. 

 

Op onze website treft u een selectie aan van projecten en plannen per categorie. Ook op onze Pinterest en Flickr pagina kunt onze projecten bekijken. sv|AA probeert de site regelmatig te actualiseren met nieuwe projecten.

 

Architectenregister: 1.890107.132    KvK: 27358600 

 

 

sv|AA werkt (en heeft gewerkt) voor een groot aantal opdrachtgevers: 

bottom of page