top of page

wonen boven winkels

sv|AA heeft een brede ervaring met het creëren van woonruimte boven winkels. Vaak zijn er nog bestaande trappenhuizen aanwezig of worden er nieuwe ontsluitingen bedacht.
Voor het welslagen van “Wonen boven Winkels” is dat essentieel.
Woningen boven winkels creëren een binnenstad die niet alleen overdag, maar ook 's avonds levendig en aantrekkelijk is.
In Nederland staan zo'n 40.000 verdiepingen leeg boven winkels in winkelcentra en aanloopstraten. Nu liggen de winkelstraten er in de avonduren nog te vaak stil en verlaten bij. Woningen in het winkelgebied kunnen hier een positeve verandering in brengen.
 
De winkelstraten in de binnensteden van Nederland bestaan vaak uit monumentale puien en fraaie etalages. Elke vierkante meter wordt benut. Tenminste, op de begane grond.

 

Wie de blik op de verdiepingen erboven richt, ziet vaak wat anders: lege.ramen. Veel.verdiepingen staan leeg of worden als opslag gebruikt. Hierdoor ontstaat gemakkelijk achterstallig onderhoud

Wonen boven Winkels kan verschillende beleidsdoelen dienen:

 

Verbetering van de kwaliteit van de binnenstad

De uitstalling, leefbaarheid en aantrekkingskracht van de binnenstad verbetert door het opknappen van de verdiepingen boven de winkels. 

Het opknappen van deze verdiepingen heeft een positief effect op het winkelklimaat en de (sociale) veiligheid.

Er ontstaat een toename van de sociale controle door bewoning.

Juist door bewoning in de binnenstad mogelijk te maken en te stimuleren, blijft de stad ook na sluitingstijd van de winkels levendig en veilig. Door de oorspronkelijke woonfunctie te herstellen, neemt de veiligheid en levendigheid van kernwinkelgebieden (en aanloopstraten) toe.

 

Behoud van historisch erfgoed

Panden met leegstand zijn vaak monumenten.

Ze maken deel uit van het monumentaal stadsgezicht of zijn op andere wijze beeldbepalend. Monumenten waarvan de etages slecht onderhouden worden zijn een bedreiging voor het cultureel erfgoed en de aantrekkingskracht van binnensteden. Renovatie en het realiseren van woningen betekent een structureel beheer en onderhoud en daarmee het behoud van het monumentale pand op termijn.

 

Creatieve oplossing voor woningtekort

Het woningtekort in Nederland groeit elk jaar omdat de bouwproductie achterblijft bij de huishoudensgroei.

Er zijn vele woningen boven winkels te realiseren in bestaande panden in de binnensteden. Zo dragen woningen boven winkels bij aan het oplossen van het woningtekort.

Het levert met name woningen op voor starters, studenten, actieve senioren en eenpersoonshuishoudens, specifieke doelgroepen voor wie krapte op de woningmarkt bestaat.

Dat voorkomt weer sociale en economische erosie en ondersteunt de economische broedplaatsfunctie van de stadskern.

 

Het creëert een breed kwalitatief woningaanbod.

Wonen boven winkels kan bijdragen aan de differentatie van het woningaanbod. Een deel van woningen boven winkels is uitermate geschikt voor starters die betaalbare woonruimte in de binnenstad zoeken. Studenten zijn een specifieke groep starters.

Wonen in de binnenstad is ook aantrekkelijk voor hen.

 

Binnensteden zijn een broedplaats voor de kenniseconomie. Vooral binnen informele netwerken in de binnenstad ( starters en jonge ondernemers) komen innovaties tot stand.

Het is belangrijk om deze economische potenties koesteren en optimaal te versterken. Om deze doelgroepen te stimuleren zich in de binnenstad te blijven vestigen, blijft het aanbieden van woningen ontzettend belangrijk. Leegstaande verdiepingen boven winkels komen vaak in kernwinkelgebieden veel voor en zijn in dit verband een natuurlijke kans.

Op deze pagina ziet u een selectie van een aantal projecten.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

bottom of page