top of page
  • Duurzaam ontwerpen en bouwen

  • Herkenbaarheid, identificatie, affectie en kwalitatieve duurzaamheid

  • Geen vernieuwing zonder herinnering

  • Onze projecten verbinden ambacht en ontwerp

  • Binnen de geboden randvoorwaarden een betere kwaliteit realiseren

  • Maatwerk en korte lijnen naar de gebruiker(s)

  • Verbetering kwaliteit door kennisontwikkeling en kennisborging

  • Kortom: betere, slimmere en betaalbare projecten realiseren

Duuzaamheid 

 

sv|AA ziet het als een uitdaging de juiste balans te vinden tussen ecologische, economische en sociologische belangen. Bij de huidige voorbeelden van duurzame ontwikkeling ligt de nadruk op ecologische aspecten.

sv|AA vindt economische en sociologische aspecten minstens zo belangrijk. Duurzaamheid is de balans tussen ecologische, economische en sociale belangen voor het heden en de toekomst.

 

Nieuwe mogelijkheden en duurzame oplossingen proberen wij zoveel mogelijk toe te passen in onze ontwerpen en projecten. Een duurzame en verantwoorde materiaalkeuze is hierbij essentieel voor ons.

 

Een algemeen erkende definitie van duurzaamheid die regelmatig wordt gebruikt:

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.” [bron: wikipedia]

 

Bij duurzame architectuur bepaalt een ieder welk aspect zij het belangrijkst vinden.

De ene legt de nadruk meer op het gebruik van duurzame materialen, de ander vindt het verminderen van vervoerskosten een prioriteit. Maar een overeenkomstig element is het gebruik van duurzame materialen en een hoge energiebewustheid.

bottom of page