top of page

Kleinschalige projectontwikkeling

Bij kleinschalige projectontwikkeling denkt sv|AA aan kleinere (meestal binnenstedelijke) locaties waar kleinschalige invullingen kunnen komen met woningen of andere bouwkundige objecten/functies.

Dit kan bestaand onroerend goed zijn, dat herontwikkeld wordt tot een aantrekkelijker/beter passender invulling dan het bestaande.

Het kan ook een onproductief stuk grond zijn, dat om een invulling vraagt. svIAA is dan ook op zoek naar deze kleinschalige locaties om of zelfstandig of met anderen projecten te realiseren met toegevoegde waarde.

 

Bij kleinschalige projectontwikkeling is het van belang dat het ruimtelijk beeld met de nieuwe ontwikkeling wordt versterkt.

Denken vanuit stedenbouwkundige kwaliteit is daarbij van belang. Ook denken vanuit de gebruikers is van wezenlijk belang.

sv|AA vindt de inbreng van de uiteindelijke koper/gebruiker in hun eigen object belangrijk. 

De gebruiker wil veel meer keuzevrijheid en inbreng krijgen dan gebruikelijk bij nieuw-en/of verbouwprojecten.

Ruimte voor eigen invulling. Het uiteindelijke doel moet zijn om samen met de uiteindelijke koper/gebruiker een plan te ontwikkelen.

 

Bij projectontwikkeling vindt sv|AA toegevoegde waarde en maatschappelijk belang sleutelwoorden.

Ook het ondersteunen en begeleiden van particuliere opdrachtgevers om samen woon en/of utiliteitsprojecten (nieuw, verbouw of herbestemming) te ontwikkelen, elkaar daarbij te inspireren en te prikkelen is onderdeel van Kleinschalige Projectontwikkeling.

Steeds meer kavels worden door Gemeenten uitgegeven voor Particulier Opdrachtgeverschap.

Voordeel van Kleinschalige Projectontwikkeling is dat snel kan worden ingespeeld op veranderende situaties.

Daarnaast kan er voor iedere (mede) ontwikkelaar/(particuliere)opdrachtgever/(toekomstige) gebruiker maatwerk worden geleverd.

Invulplan 6 bijzondere woningen
Stedenbouwkundige vernieuwing
Invulplan 6 bijzondere woningen
bottom of page