top of page

Ontwerp voor verpleeghuis

Haarlem

 

Het betreft hier een studie naar een nieuw verpleeghuis voor 90 psychogeriatrische-en somatische patiënten aan de Jansstraat in Haarlem.

Het gebied wordt begrensd door de Jansstraat, Ridderstraat, Korte Wijngaardstraat en de Janskerk.

 

Onderdeel van het plan waren de rijksmonumenten Janskerk en het oude historische deel direct grenzend aan de kerk. In de planvorming is er gestreefd een open structuur naar de buurt toe te realiseren door het omliggende stratenpatroon door te zetten in de stedenbouwkundige opzet.

Daarmee zijn de oude-en nieuwe gebouwen op een natuurlijke wijze geïntegreerd in het kleinschalig weefsel van dat deel van de binnenstad.

De Janskerk en het oude historische deel aan de Jansstraat vormt aan de binnenzijde met de nieuwbouw een intiem plein waar bewoners en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De Janskerk (NH/Haarlems archief) is aan die zijde deels opengemaakt om die functie te doen uitstralen naar het binnenplein. De binnenstraat en plein, die de Jansstraat met de Morinnesteeg verbindt, brengt bedrijvigheid van de stad het verpleeghuis binnen en draagt bij aan een levendige sfeer van het gebied. 

Doordat ze in hun dagelijks activiteiten worden geprikkeld, draagt dit bij in hun welbevinden.

 

Heel bewust hebben we een.kinderdagverblijf ondergebracht in het deel aan de Ridderstraat, ook om weer de ouderen te stimuleren.

Doordat de mobiliteit bij deze patiënten verminderd is, is het belangrijk voor het welzijn van de ouderen om hen onderdeel te laten uitmaken van de stadse activiteiten in de publieke ruimten. Bijvoorbeeld door de passanten, kleine evenementen op het binnenplein. Door zijn open structuur van de (groeps)woningen aan de Korte Wijngaardstraat ontstaat er een levendig plint en contact met de buitenwereld. Op de begane grond bevinden zich de groepswoningen van psychogeriatrische patiënten waar een een veilige beschutte omgeving wordt geboden.

De woningen worden met elkaar verbonden door een rondgang waar de ouderen vrijelijk kunnen lopen zonder zich opgesloten te voelen.

De rondgang omsluit een groene en bezonde tuin. Op de verdiepingen zijn de groepswoningen voor de somatische patiënten gesitueerd.

De woningen liggen aan een galerij die aan de binnenzijde een route vormt die rondgaat door het hele project.

 

Een gesloten deel van de rondgang/galerij op de 1e verdieping loopt ook door de Janskerk (NH/Haarlems archief) waardoor de activiteiten zichtbaar worden en de bedrijvigheid van de plek laat zien. De galerij verbindt alle gebouwonderdelen met elkaar. In de nieuwbouw aan de Jansstraat naast het oude historische deel bevinden zich de medische-en paramedische functies en een kleinschalig zwembad. 

In het torengebouw, als landmark gesitueerd bij de entree van de binnenstraat, bevinden zich de functies zoals ontvangstruimte, restaurant-en koffieruimte, fitnessruimten etc waar ook de buurt gebruik van kan maken.

 

Het oude historische gebouw aan de Jansstraat is in gebruik genomen door directie, stafmedewerkers, personeelsruimten, medewerkers ondersteunende diensten. Onder een deel van het complex bevindt zich een parkeergarage voor 30 auto's met de ingang aan de Ridderstraat, een ruime fietsenstalling en technische ruimten. De lift in het torengebouw loopt door tot in de kelder.

In de bovenste etage van de toren is een stilteruimte gecreëerd. De studie is in samenwerking met Feite Broersma ontwikkeld. 

 

Studie: op uitnodiging van de Stichting Janskliniek (SHDH) te Haarlem

bottom of page