top of page

Door de nieuwe positie van het nieuwe trappenhuis ontstaat een aaneengesloten winkel. Het nieuwe ruime trappenhuis ontsluit in de nieuwe situatie de appartementen aan de.achterzijde. Gezien.de 3 panden een aaneengesloten blokje vormen en dit blokje grenst aan de Molenstraat

is de mogelijkheid aanwezig de ontsluiting op deze wijze vorm te geven. De potentie is eventueel aanwezig een lift in te passen. 

Door de nieuwe ontsluiting aan de Molenstraat kunnen 2 nieuwe zelfstandige appartementen boven winkel Noordeinde 48 worden gecreëerd.

Nieuwe stadsappartementen en nieuw trappenhuis

Noordeinde / Molenstraat - Den Haag 

 

Betreft een haalbaarheidsonderzoek (eigen initiatief) in samenwerking met eigenaren naar het creëren van een nieuw gemeenschappelijk trappenhuisgesitueerd aan de Molenstraat 2.

De ingreep behelst een nieuw, aan de moderne eisen te voldoen, trappenhuis voor de appartementen Molenstraat 2 (boven winkel Noordeinde 52) en de appartementen boven de winkels aan het Noordeinde 50 en 48.

 

Het huidige trappenhuis voor de apartementen Molenstraat 2 voldoet niet meer, te steil en te krap. Binnen deze appartementen zijn aanpassingen nodig in de plattegronden.

Entree appartement boven winkel Noordeinde 50 kan vervallen, waardoor meer winkeloppervlakte op de begane grond ontstaat.

Het appartement boven winkel Noordeinde 48 heeft geen zelfstandige ontsluiting naar de straat. Het ruimtebeslag van het huidige trappenhuis van de appartementen Molenstraat 2 komt te vervallen en wordt opgeschoven naar de kopse scheiding met Molenstraat 4. Nu verdeelt het trappenhuis de winkel Noordeinde 52 in tweeën.

bottom of page