top of page

Gebiedsontwikkeling centrumgebied
Voorhout

 

Studie naar versterking en verbetering van stedelijk weefsel centrumgebied Gemeente Voorhout.waarbij een ruimtelijke verbinding wordt gelegd met het stadhuisgebied door middel van een ondergronds plein ter plaatse van de spoorlijn die het gebied doorkruist.

Ten oosten de winkel-hoofdas is stedenbouwkundige structuur verder verdicht door het toevoegen woonbebouwing ter versterking van de woonfunctie en het draagvlak van het centrum-winkelgebied.

Het verbindende ondergrondse plein voor de voetgangers met aan de randen winkels geeft het centrumgebied meer allure.

 

Het verkeer wordt om de nieuwe ronde bebouwing geleidt en kruis gelijkvloers de spoorlijn.

De route naar het stadhuis wordt begeleidt door nieuwe bebouwing met winkels op de begane grond en woningen op de verdiepingen.

Voor het station een slingerachtige bebouwing met aan weerszijde cilindervormige parkeergarages.

 

De studie is in samenwerking met Hans van Egmond Architecten te Noordwijk ontwikkeld.

bottom of page